Gemeente

Naar de homepage

Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector

Voor mensen werkzaam in de re-integratiesector betekent vakmanschap: beschikken over vakinhoudelijke kennis. Methodisch werken vindt men minder belangrijk. Het ontbreekt daardoor vaak aan een eenduidige

Lees verder

FNV onderzoekt het sociale gezicht van gemeenten

Iedere twee jaar test de FNV het sociale beleid van de Nederlandse gemeenten op het gebied van armoede, sociale werkvoorziening en thuiszorg. Dit jaar namen

Lees verder

Helft bijstandscliënten heeft participatie mogelijkheden

Van de 2500 bijstandscliënten die in 2011 bij UWV kwamen voor een sociaal-medische beoordeling, vond UWV dat meer dan de helft participatiemogelijkheden had. Ruim 1100

Lees verder

Geen eerlijke concurrentie tussen private en publieke re-integratiebedrijven, zegt onderzoek Boaborea

Boaborea heeft in 2011 onderzoek laten uitvoeren naar eerlijke concurrentie op de re-integratiemarkt. Met het oog op de bezuinigingen en de nieuwe wet Werken naar

Lees verder