Gemeente

Naar de homepage

Slechts 4 op de 10 bijstandverlaters ging aan het werk in 2014

In 2014 zijn in totaal 150 duizend personen de bijstand ingestroomd. Daarvan was de helft tussen de 27 en 45 jaar. Ongeveer 38 000 instromers

Lees verder

Groei bijstand stokt na zes jaar, aantal ouderen nog wel groter

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is het afgelopen halfjaar niet verder toegenomen. Eind september 2015 waren er 442 duizendbijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, net zoveel als

Lees verder

Den Haag geeft als eerste gemeente 200 SW’ers de ambtenarenstatus

De gemeente Den Haag is naar eigen zeggen de eerste gemeente die SW-ers in dienst neemt. Het gaat om 200 mensen met een arbeidsbeperking beschut

Lees verder

Zo werkt de tegenprestatie in één van de strengste gemeentes …

Sinds de verzorgingsstaat steeds meer plaats moet maken voor de participatiesamenleving wordt van burgers meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gevraagd. Zo is een bijstandsuitkering sinds

Lees verder

Job Cohen (Cedris) ziet slecht weer aankomen voor sociale werkbedrijven

De financiële resultaten zijn verbeterd, maar er dreigen donkere wolken in het verschiet voor de sociale werkbedrijven. Dat blijkt uit de cijfers van sociale werkbedrijven over

Lees verder

Er werken al 37.000 mensen met een beperking bij gewone werkgevers

“Werkgevers willen wel, als je het ze makkelijk maakt.” Van de 100.000 Wsw’ers werken er nu 37.000 bij gewone werkgevers. Dat zijn er 2.500 méér

Lees verder

Gemeenten moeten 66 duizend onzichtbare jongeren naar school of aan werk helpen

Ongeveer 66 duizend jongeren hebben geen werk en volgen geen onderwijs. Deze jongeren zijn ook niet in beeld bij gemeenten en UWV voor begeleiding naar

Lees verder

Aanjager Spigt ziet baanbelofte 3 duizend arbeidsbeperkten door overheid niet lukken

Het creëren voor van werkplekken arbeidsbeperkten lukt gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de politie, Defensie, ziekenhuizen en het onderwijs niet. Het voor dit jaar gestelde

Lees verder

11 ‘lastige’ Venrayse jongeren van de straat aan het werk

Jongeren zonder diploma komen in ons land moeilijk aan een baan. Extra moeilijk hebben jongeren het die ook nog de reputatie hebben dat ze ‘lastig’

Lees verder

Noordoostpolder kent hoge werkloosheid maar kan geen nieuwe banen bedenken

In de Noordoostpolder staat het water tot aan de lippen. Bijna 2.500 mensen zitten in de WW of bijstand.  De werkloosheid onder met name jongeren

Lees verder