Gemeente

Naar de homepage

Lesje arbeidsmarkt: 8 redenen waarom de bijstand nog groeit

De economie blijft groeien. Beter dan verwacht zelfs. De werkeloosheid blijft dalen. Ook sterker dan verwacht naar het laagste niveau in 4 jaar. Maar de

Lees verder

Nieuwe Praktijkroute voor bepalen doelgroep banenafspraak

Meer mensen bij gewone werkgevers aan het werk. Dat is een belangrijke doelstelling van de Participatiewet. Onderdeel om dat te bereiken is de banenafspraak. In

Lees verder

Gemeenten bijgestuurd door Den Haag: beschut werk aanbieden wordt verplichting

Met de invoering van de Participatiewet kregen gemeenten meer ruimte om zelf beleid te maken. Het onderdeel beschut werken blijkt in de praktijk echter tussen

Lees verder

Gemeenten en UWV helpen werkzoekenden nog altijd niet goed

Gemeenten en UWV slagen er al 25 jaar niet in om mensen aan het werk te helpen. Zelf hebben ze het er wel heel druk

Lees verder

Centrumgemeenten beschikken over 166 miljoen extra subsidie voor Actieve Inclusie

Er is 166 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma

Lees verder

Gemeenten begeleiden 27.500 ‘buiten beeld’ jongeren naar school of werk

27.500 jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, niet werken en geen uitkering ontvangen, worden door hun gemeente de

Lees verder

Weinig perspectief voor Wajongers in landelijke regio’s – SW verdwijnt, regulier werk moeizaam

Er bestaan grote regionale verschillen in het aantal bij reguliere werkgevers werkende Wajongers. Reden is de uiteenlopende kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. Van oudsher is

Lees verder

Kwetsbare burgers dupe van tekortkoming garantiebanen en beschut werk

Het aantal garantiebanen bij de overheid blijft achter en beschut werk komt niet genoeg van de grond. Kwetsbare burgers zijn daar de dupe van. Die

Lees verder

Gemeente zet massaal flexwerkers in – Personeel Amsterdam wil nu echte banen #Asscher

De roep om echte banen wordt nog amper gehoord. Aandacht vragen voor je langdurige onzekerheid als flexwerker is gewaagd. En er wordt ook nog weinig

Lees verder

Mobiele teams gaan vluchteling met status eerder screenen op werkkansen​

Vanaf de zomer komen er mobiele teams die de asielzoekerscentra langs gaan om vluchtelingen dan al te screenen op diploma’s en werkervaring. Om de wachttijd in

Lees verder