Flex/ontslagrecht

Naar de homepage

Beperking nadelen flexwerk vraagt om politieke keuzes

De toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt heeft economische voor- en nadelen. De nadelen slaan relatief sterk neer bij de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt. Er

Lees verder

Gemeente zet massaal flexwerkers in – Personeel Amsterdam wil nu echte banen #Asscher

De roep om echte banen wordt nog amper gehoord. Aandacht vragen voor je langdurige onzekerheid als flexwerker is gewaagd. En er wordt ook nog weinig

Lees verder

Werkgevers met flexverslaving benadelen uiteindelijk ook het eigen bedrijf

De kritiek van werkgevers op wetten en afspraken om de doorschietende flexibilisering aan te pakken is niet terecht. Het tegengeluid is te horen van een elftal

Lees verder

Grote toename flexwerk en deeltijdwerk onder baanvinders in 10 jaar tijd

In 2015 is het aantal mensen met betaald werk met 40 duizend gegroeid. In totaal stroomden er 1,2 miljoen in, maar stopten er ook 1,16

Lees verder

Mager zesje voor Nederlandse arbeidsmarkt

Wie denkt dat Nederland het goed doet op de arbeidsmarkt, heeft het mis. Ons land scoort een schamel zesje (!) in Europa, slechts twee punten

Lees verder

Max €75.000 en nog 9 antwoorden op vragen over de transitievergoeding

Per 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding bij ontslag. De transitievergoeding vervangt de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Het geven van

Lees verder

Flexwerk groeit, vast werk daalt, maar allebei wel minder snel

Er zijn weer meer mensen flexibel aan de slag gegaan. Ten opzichte van een jaar geleden kwamen er in het tweede kwartaal 103 duizend werknemers met

Lees verder

Groei werk ouderen in bouw vooral flexwerk geen banen, aantal jongeren blijft dalen

De woningbouw zorgt voor de hoogste groei bouwproductie sinds 2007. In de utiliteitsbouw en de infrasector is het herstel nog beperkt. Het aantal uitzendkrachten in

Lees verder

Werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid minder belangrijk vanwege crisis en flexwerk

Wie dacht dat alle aandacht voor goed werkgeverschap, stimulering van ‘zwakkere’ groepen, leven lang leren en kwaliteiten van ouderen ook tot verbeteringen zouden leiden, die

Lees verder

Vijf redenen waarom outplacement aantrekkelijk blijft voor werkgevers

Zijn met het nieuwe ontslagrecht de vergoedingen voor en daarmee ook het instrument outplacement zelf achterhaald? Niets lijkt minder waar. Ook met de nieuwe regels

Lees verder