Artikelen

Naar de homepage

De kritiek op de Quotumwet van staatssecretaris Klijnsma

De Participatiewet van staatssecretaris Jette Klijnsma, sociale zaken en werkgelegenheid, is op 1 juli aangenomen door de Eerste Kamer. Daarnaast dient Klijnsma een Quotumwet in

Lees verder

De Participatiewet: Een goede of slechte verandering?

[View the story “De Participatiewet: Een goede of slechte verandering?” on Storify]

Lees verder

Voor wat, hoort wat! Een uitkering krijg je niet meer zomaar

Even iedere maand je bijstand innen is er vanaf 2015 niet meer bij. Door toedoen van het huidige kabinet kun je als bijstandsgerechtigde worden verplicht

Lees verder

Geen Nederlands? Dan ook geen bijstand! Maar waar ligt de grens?

Geen werk meer? Dan stroom je door naar de WW-uitkering en daarna volgt de bijstand. Het klinkt heel vanzelfsprekend, maar dit gaat veranderen. Want vanaf

Lees verder

“Werkzoekenden willen geen arbeidsmarkt die het Wilde Westen is”

Artikel – Flexwerk is aan een stormachtige opmars bezig. Vaste contracten zijn een schaars goed aan het worden. En een meerderheid in de Tweede Kamer

Lees verder

Ruimte voor talent door job crafting of shaping

De wens om in het werk aangesproken te worden op sterktes en drijfveren, wordt door steeds meer mensen gedeeld. En voor de wendbaarheid en innovatiekracht

Lees verder

Vergrijzing is een groot goed: het biedt kansen, maar het vereist ook veranderingen

Vergrijzing wordt in beleidsdiscussies vooral gezien als bedreiging: onhoudbaarheid van de AOW en pensioenen, te weinig handen aan het bed en een tekort aan onderwijzers

Lees verder

De echte vragen over de verzorgingsstaat gaan verder dan de betaalbaarheid – Het Filosofisch Kwintet tenslotte

Het filosofisch kwintet van omroep Human nodigde vijf weken lang uit om na te denken over de verzorgingsstaat. Mirjam Gaasterland bekeek de uitzendingen en becommentarieerde

Lees verder

Wat kunnen we van Hannibal leren? Over denken als een generaal

Michiel de Ruyter, Hannibal, Napoleon, Eisenhouwer en Julius Ceasar. Generaals van naam en faam. Tupperware, Geox, Nespresso, Aldi en Audi. Bedrijven van naam en faam.

Lees verder

Onderwijs en de houdbaarheid van de verzorgingsstaat – Het Filosofisch Kwintet 5

Het gesprek van het filosofisch kwintet start bij een bericht in de NRC van 14 juli over de laaggeletterdheid van 1½ miljoen mensen in Nederland.

Lees verder