Nieuws van de dag

Lesje arbeidsmarkt: 8 redenen waarom de bijstand nog groeit

De economie blijft groeien. Beter dan verwacht zelfs. De werkeloosheid blijft dalen. Ook sterker dan verwacht naar het laagste niveau in 4 jaar. Maar de

Lees verder

Nederlandse werknemers bereiden zich slecht voor op toekomstige arbeidsmarkt

Het is bedroevend gesteld met de ontwikkeling van de Nederlandse werknemers. ‘Bijna tweederde geeft aan op dit moment niets tot heel weinig te leren tijdens

Lees verder

Nieuwe Praktijkroute voor bepalen doelgroep banenafspraak

Meer mensen bij gewone werkgevers aan het werk. Dat is een belangrijke doelstelling van de Participatiewet. Onderdeel om dat te bereiken is de banenafspraak. In

Lees verder

Gemeenten bijgestuurd door Den Haag: beschut werk aanbieden wordt verplichting

Met de invoering van de Participatiewet kregen gemeenten meer ruimte om zelf beleid te maken. Het onderdeel beschut werken blijkt in de praktijk echter tussen

Lees verder

Beperking nadelen flexwerk vraagt om politieke keuzes

De toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt heeft economische voor- en nadelen. De nadelen slaan relatief sterk neer bij de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt. Er

Lees verder

Jonge vrouwen zonder startkwalificatie hebben minder binding met arbeidsmarkt

Jonge mannen zonder startkwalificatie hadden in 2015 vaker werk (63 procent) dan jonge vrouwen in dezelfde situatie (56 procent). Iemand heeft een startkwalificatie als hij

Lees verder

Jongeren zonder startkwalificatie vaker geen baan

Steeds meer niet-onderwijsvolgende jongeren zonder startkwalificatie hebben geen baan. Had in 2008 ruim 70 procent van deze jongeren een baan, inmiddels is dat gedaald naar

Lees verder

Gemeenten en UWV helpen werkzoekenden nog altijd niet goed

Gemeenten en UWV slagen er al 25 jaar niet in om mensen aan het werk te helpen. Zelf hebben ze het er wel heel druk

Lees verder

Zonder startkwalificatie verdienen jongeren veel minder

Het persoonlijk primair inkomen van werkende jongeren zonder startkwalificatie was in 2014 relatief laag: 36 procent van de vrouwen verdiende 10 duizend euro of minder

Lees verder

Groei met 200.000 banen in twee jaar tijd, verwacht UWV

Door het economisch herstel neemt de vraag naar arbeid dit jaar en volgend jaar verder toe. En dat kan wel eens een toename van het

Lees verder