Beleidscoördinator Werk en Inkomen gemeente Gouda

vacature26

VACATURE – De gemeente Gouda zoekt voor haar team Werk, Inkomen en Arbeidsmarktbeleid (WIA) een beleidscoördinator – ‘samenbindende strateeg’ – schaal 12. Het team WIA draagt de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het beleid en de voorbereiding van de besluitvorming door het College van B&W en de gemeenteraad. De ondersteunende rol naar de uitvoerende afdelingen wordt nadrukkelijk van belang geacht.

Je plek in de organisatie

Gouda is met haar historische stadscentrum een aantrekkelijke stad met ruim 70.000 inwoners waar met respect voor het oude wordt gewerkt aan het nieuwe.
De gemeente Gouda is georganiseerd in drie directies: de directie Ruimtelijke Ontwikkeling, de directie Dienstverlening en de directie Maatschappelijke Ontwikkeling. In deze laatste directie is binnen de afdeling Maatschappelijk Beleid een vacature.
Deze afdeling is verdeeld in drie teams: Jeugd en Onderwijs, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Werk, Inkomen en Arbeidsmarktbeleid (WIA). Bij het team WIA is een vacature voor een beleidscoördinator.
In dit team zijn o.a. de volgende verantwoordelijkheden belegd:

 • Participatiewet / reïntegratiebeleid
 • Relatie met SW-bedrijf
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Minimabeleid (inclusief schuldhulpverlening en handhaving)
 • Inburgering

Het team draagt de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het beleid en de voorbereiding van de besluitvorming door het College van B&W en de gemeenteraad.
De ondersteunende rol naar de uitvoerende afdelingen wordt nadrukkelijk van belang geacht.

Wat staat je te doen

Het beleidsveld is de komende jaren flink in beweging. Nieuwe taken, wijzigend rijksbeleid en nieuwe inzichten in eigen verantwoordelijkheden van burgers, bedrijven en instellingen moeten worden doorvertaald naar Gouda. Het belang van samenwerking met andere beleidsvelden neemt nog sterker toe.

De afdeling Maatschappelijk Beleid speelt daarin een belangrijke rol. De afdeling staat voor een goed uitvoerbaar beleid dat bijdraagt aan een krachtige sociale samenleving.
De functie van de beleidscoördinator bestaat uit twee delen:
1. ‘meewerkend voorman’ op strategische beleidsdossiers én
2. aansturing van het team.

Ad 1:
het is nadrukkelijk de bedoeling dat de coördinator zelf opereert op aantal strategische dossiers (waaronder de relatie met het SW-bedrijf en de decentralisatie van rijkstaken)
Ad 2:
De coördinator heeft een belangrijke functie binnen het team. Hij/zij draagt actief bij aan de vergroting van het strategisch vermogen van het team. Hij/zij coacht, ontwikkelt en begeleidt medewerkers, is een sparringpartner voor teamleden en het afdelingshoofd en zorgt samen met de teamleden voor kwalitatief hoogwaardige stukken richting college en raad.
De coördinator bereidt de periodieke overleggen met de wethouder voor over de ontwikkelingen en voortgang op de beleidsterreinen en bewaakt de uitvoering van de gemaakte afspraken. Verder heeft de coördinator een verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van stukken in de PenC-cyclus.

Wat neem je mee

De gemeente Gouda zoekt een inhoudelijk zwaargewicht.

 • Je hebt meer dan 5 jaar relevante werkervaring in o.a. een gemeentelijke context en een academisch werk- en denkniveau.
 • Je bent op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen op het sociaal domein en beschikt over een grondige kennis van en ervaring met de beleidsterreinen die in het team WIA zijn ondergebracht.
 • Je weet deze kennis vanuit je ‘helicopterview’ te vertalen naar de gemeentelijke praktijk en verbindingen te stimuleren met andere beleidsvelden.
 • Je hebt daarbij oog voor zowel beleidsmatige- als uitvoeringsaspecten.
 • Je bent strategisch ingesteld en beschikt over een uitstekend analytisch en innovatief vermogen.
 • Je hebt de vaardigheid ideeën zowel te vertalen naar concreet te nemen stappen als naar heldere beleidsnotities.
 • Je bent een teamplayer en in staat de kwaliteiten van je teamleden een plaats te geven en met hen tot een kwalitatief hoogwaardige productie te komen.
 • Aantoonbare ervaring met teamontwikkeling is een nadrukkelijke pre.
 • Het spreekt vanzelf dat je uitstekend communiceert; schriftelijk en mondeling.
 • Ook beschik je over een bovengemiddelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit zodat je ook voor de wethouder een goede sparringpartner bent.
 • En tenslotte ben je flexibel ingesteld en kun je snel schakelen tussen onderwerpen.

Ons aanbod

In de afdeling Maatschappelijk Beleid staan professionaliteit en collegialiteit hoog aangeschreven.
Mede afhankelijk van opleiding en ervaring zal inschaling geschieden in maximaal schaal 12.
Het salaris bedraagt maximaal € 5.105,– bij een 36-urige werkweek.
De gemeente Gouda heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

 

[maxbutton id=”1″ url=”http://www.connexys.nl/goudasite/page.html?p_sfw_id=653&adv_adv_id=8391&adv_taal=1&adv_pub_id=5&p_taal=1″]

 


Abonneer je nu eerst nog even op de gratis nieuwsbrief
met de meest actuele vacatures in de werkbranche!

Vacature e-mail nieuwsbrief aanmelden


 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
beleidgemeentevacaturewerk & inkomenwerkmarkt