6 op de 10 aanvragen voor doelgroepregister Participatiewet goedgekeurd door UWV

Het aantal aanvragen voor een plek in het doelgroepregister is het laatste half jaar fors toegenomen. Vorig jaar zijn in totaal ruim 7200 aanvragen ingediend. Van 59 procent van de afgehandelde aanvragen concludeerde het UWV dat de aanvrager inderdaad tot de doelgroep van de banenafspraak behoort.  Hierdoor kunnen zij aan de slag met loonkostensubsidie van de gemeente en  zo nodig andere ondersteuning.

Bron: Rijksoverheid

 

Lees ook:

Tags assigned to this article:
gemeenteparticipatieuwv