Gemeenten bijgestuurd door Den Haag: beschut werk aanbieden wordt verplichting

Met de invoering van de Participatiewet kregen gemeenten meer ruimte om zelf beleid te maken. Het onderdeel beschut werken blijkt in de praktijk echter tussen

Lees verder

Beperking nadelen flexwerk vraagt om politieke keuzes

De toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt heeft economische voor- en nadelen. De nadelen slaan relatief sterk neer bij de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt. Er

Lees verder

Jonge vrouwen zonder startkwalificatie hebben minder binding met arbeidsmarkt

Jonge mannen zonder startkwalificatie hadden in 2015 vaker werk (63 procent) dan jonge vrouwen in dezelfde situatie (56 procent). Iemand heeft een startkwalificatie als hij

Lees verder

Jongeren zonder startkwalificatie vaker geen baan

Steeds meer niet-onderwijsvolgende jongeren zonder startkwalificatie hebben geen baan. Had in 2008 ruim 70 procent van deze jongeren een baan, inmiddels is dat gedaald naar

Lees verder

Gemeenten en UWV helpen werkzoekenden nog altijd niet goed

Gemeenten en UWV slagen er al 25 jaar niet in om mensen aan het werk te helpen. Zelf hebben ze het er wel heel druk

Lees verder

Zonder startkwalificatie verdienen jongeren veel minder

Het persoonlijk primair inkomen van werkende jongeren zonder startkwalificatie was in 2014 relatief laag: 36 procent van de vrouwen verdiende 10 duizend euro of minder

Lees verder