Gemeenten begeleiden 27.500 ‘buiten beeld’ jongeren naar school of werk

27.500 jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, niet werken en geen uitkering ontvangen, worden door hun gemeente de

Lees verder

Maatregelen voor re-integratie effectiever door gerichte inzet op specifieke groepen

Re-integratie is het meest effectief als de beschikbare maatregelen zoals bemiddeling, subsidies en scholing gericht worden ingezet voor specifieke groepen. Geen enkel instrument werkt even

Lees verder

Met aanpassingen Wwz en minimum jeugdloon om knelpunten arbeidsmarkt op te lossen

Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. Ook heeft het kabinet met coalitiepartners en sociale partners overeenstemming

Lees verder

Ben jij een ervaren Re-Prof? #vacature of #werk #dtv

Ben jij een Re-Prof? Een ervaren re-integratiespecialist, jobhunter, werkcoach, loopbaanbegeleider, …? En kun jij komende jaren extra werk gebruiken? Volg dan vanaf nu de bedrijfspagina

Lees verder

Weinig perspectief voor Wajongers in landelijke regio’s – SW verdwijnt, regulier werk moeizaam

Er bestaan grote regionale verschillen in het aantal bij reguliere werkgevers werkende Wajongers. Reden is de uiteenlopende kenmerken van de regionale arbeidsmarkt. Van oudsher is

Lees verder

Eindelijk een gezicht van – voor de 50-plus werkzoekenden

‘Een man van ‘geen woorden maar daden’. Een 50-plusser met een groot netwerk en de gave om mensen in beweging te krijgen.’ Minister Asscher is

Lees verder

Okun zei het al: Werkloosheid daalt pas bij structureel meer dan 2% economische groei

De werkloosheid in Nederland daalt weer. Dit gaat echter langzamer dan gebruikelijk. De economische groei is nog maar net hoog genoeg voor een afnemende werkloosheid.

Lees verder

Het is maar een indruk natuurlijk … #werkloosheid

Een poll van de ING vanmorgen laat de stemming zien van mensen over de staat van de werkloosheid om hen heen.  

Lees verder