1,1 miljard beschikbaar voor re-integratie van werklozen maar weinig informatie over effecten van het beleid

Het Ministerie van SZW steekt in 2013 € 1,1 miljard in beleid voor re-integratie van werkzoekenden. De informatie die de Tweede Kamer hierover krijgt is summier. Zo bevat de begroting geen informatie over de kansen die mensen met een WW-uitkering hebben op een baan. Verder wordt in de begroting 2013 minder dan voorheen informatie opgenomen over de ambities en doelen voor dat jaar.

De Algemene Rekenkamer informeerde de Tweede Kamer op 20 november 2012 over enkele aandachtspunten naar aanleiding van de begroting voor 2013 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
De Algemene Rekenkamer stelt vast dat de informatie over de inzet van financiële instrumenten is toegenomen. De Kamer krijgt via de begroting echter minder informatie dan voorgaande jaren over de prestaties die de minister boekt en de effecten die het rijksbeleid hebben.

Re-integratie van werkzoekenden

Met de re-integratie van werkzoekenden is in 2013 een bedrag gemoeid van € 1,1 miljard:

  • € 860 miljoen voor bijstands- en niet-uitkeringsgerechtichden door gemeenten
  • € 260 miljoen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten door UWV
Doelstellingen ontbreken
De Rekenkamer constateert dat de informatie hierover summier is:
  • Doelstellingen of streefcijfers over de effectiviteit van re-integratie in 2013 ontbreken.
  • De informatie over de resultaten van voorgaande jaren is beperkt.
    Bovendien gaat deze informatie alleen over gemeenten en ontbreekt informatie over UWV.

De Rekenkamer erkent dat re-integratie mede afhankelijk is van externe factoren. Toch adviseert zij dat de minister in zijn begroting doelstellingen opneemt, gezien het financieel en maatschappelijk belang van re-integratie.

Meer informatie

Lees ook: